100 Ləkə Əmtəə Qiymət Qrafiki - 10.04.2015

100 Ləkə Əmtəə Qiymət Qrafiki - 10.04.2015

İzlənilən 100 ləkəli malda 32 əmtəənin qiymət artması, 24 ucuzlaşma və 44 dəyişməz qalması 10/04/2015-də SunSirs tərəfindən qiymətləndirilib. Ən böyük bahalaşma Qurğuşun külçəsi (% 2,74), Hidroklorik turşusu (% 2,24), PTA (% 2.00), ən böyük düşmə isə Gümüş (-2.27%), Nikel (-1.28%), Kalay külçə (-0.91%).

Əmtəə Sektorlar 04-09 04-10 Dəyişdirin
Qurğuşun külçə Əlvan metallar 12683.75 13031.25 2.74%
Xlorid turşusu Kimyəvi 208.50 213.18 2.24%
PTA Tekstil 4745.00 4840.00 2.00%
PREORIENTEDYARN Tekstil 7544.29 7652.50 1.43%
Ksilen Kimyəvi 5406.00 5471.00 1.20%
Maleik anhidrid Kimyəvi 6900.00 6975.00 1.09%
Kostik soda Kimyəvi 526.67 532.31 1.07%
PVC Rezin və plastik 5800.00 5857.14 0,99%
Kalsium karbid Kimyəvi 2454.55 2475.45 0.85%
Alüminium Əlvan metallar 13062.50 13167.50 0.80%
Sink Əlvan metallar 16247.50 16365.00 0.72%
FULLDRAWNYARN Tekstil 7774.00 7830.00 0.72%
BR Rezin və plastik 8870.00 8920.00 0.56%
PP Rezin və plastik 8983.33 9033.33 0.56%
DRAWTEXTUREDYARN Tekstil 9091.00 9140.00 0.54%
Toluen Kimyəvi 5199.09 5226.36 0.52%
Polyester iplik Tekstil 11590.00 11650.00 0.52%
HDPE Rezin və plastik 10675.00 10725.00 0.47%
Sirkə turşusu Kimyəvi 2825.00 2837.50 0.44%
Mis Əlvan metallar 43481.25 43626.25 0.33%
Anilin Kimyəvi 6911.11 6933.33 0.32%
Asfalt Enerji 3162.94 3171.76 0.28%
Brom Kimyəvi 18108.33 18150.00 0.23%
Etilen qlikol Kimyəvi 6322.50 6336.25 0.22%
LPG Enerji 4281.47 4290.29 0,21%
Titan dioksid Kimyəvi 12925.00 12950.00 0.19%
Kağız Tikinti materiallari 2791.67 2796.67 0.18%
Şüşə Tikinti materiallari 12.47 12.49 0.16%
SBR Rezin və plastik 9950.00 9964.29 0,14%
PET Rezin və plastik 7384.62 7392.31 0.10%
Dizel Enerji 5744.12 5750.00 0.10%
Ağ toz şəkər Kənd təsərrüfatı və yan məhsullar 5080.00 5082.00 0,04%
Benzin Kimyəvi 5875.00 5875.00 0.00%
Kobalt Əlvan metallar 213166.67 213166.67 0.00%
Buğda Kənd təsərrüfatı və yan məhsullar 2521.33 2521.33 0.00%
Pambıq Lint Tekstil 13421.43 13421.43 0.00%
Qurudulmuş barama Tekstil 96500.00 96500.00 0.00%
Xam ipək Tekstil 323000.00 323000.00 0.00%
Metal Silikon Əlvan metallar 13183.33 13183.33 0.00%
Stiren Kimyəvi 9428.57 9428.57 0.00%
Etilen oksidi Kimyəvi 9030.00 9030.00 0.00%
Aseton Kimyəvi 5616.67 5616.67 0.00%
Propilen oksidi Kimyəvi 12085.71 12085.71 0.00%
Fenol Kimyəvi 8366.67 8366.67 0.00%
Metanol Enerji 2241.00 2241.00 0.00%
LLDPE Rezin və plastik 10425.00 10425.00 0.00%
Pambıq iplik Tekstil 22137.50 22137.50 0.00%
Kolza yağı Kənd təsərrüfatı və yan məhsullar 7833.33 7833.33 0.00%
Yanacaq Enerji 3265.00 3265.00 0.00%
DAP Kimyəvi 2691.25 2691.25 0.00%
Taxta sellüloz Tikinti materiallari 4363.12 4363.12 0.00%
Karbamid Kimyəvi 1559.50 1559.50 0.00%
Soda külü Kimyəvi 1425.00 1425.00 0.00%
Rayon ipliyi Tekstil 17020.00 17020.00 0.00%
Metanol benzini Enerji 6055.00 6055.00 0.00%
DME Enerji 3311.67 3311.67 0.00%
Buxar kömür Enerji 459.00 459.00 0.00%
DOP Kimyəvi 8480.00 8480.00 0.00%
Hidroflorik turşu Kimyəvi 6357.69 6357.69 0.00%
PA66 Rezin və plastik 24500.00 24500.00 0.00%
PC Rezin və plastik 18450.00 18450.00 0.00%
PA6 Rezin və plastik 16300.00 16300.00 0.00%
LDPE Rezin və plastik 11950.00 11950.00 0.00%
Rənglə örtülmüş təbəqə Polad 6605.56 6605.56 0.00%
Erkən indica düyü Kənd təsərrüfatı və yan məhsullar 2589.33 2589.33 0.00%
Kokslaşan kömür Enerji 876.00 876.00 0.00%
2-EH Kimyəvi 7428.57 7428.57 0.00%
PA Kimyəvi 7012.50 7012.50 0.00%
Adipik turşusu Kimyəvi 8050.00 8050.00 0.00%
Azot turşusu Kimyəvi 1255.00 1255.00 0.00%
Disprosium oksidi Əlvan metallar 1725000.00 1725000.00 0.00%
Xloroform Kimyəvi 2167.50 2167.50 0.00%
Akril turşusu Kimyəvi 7980.00 7980.00 0.00%
Aktivləşdirilmiş kömür Kimyəvi 11220.00 11220.00 0.00%
Natrium metabisülfit Kimyəvi 1716.00 1716.00 0.00%
Poliamid FDY Tekstil 22900.00 22900.00 0.00%
Sement Tikinti materiallari 294.83 294.67 -0.05%
İsti yayılmış rulon Polad 2556.67 2554.67 -0.08%
Qarğıdalı Kənd təsərrüfatı və yan məhsullar 2350.67 2348.67 -0.09%
Benzin Enerji 7389.07 7381.93 -0.10%
Polisilikon Kimyəvi 133833.33 133666.67 -0.12%
Dəmir filizi Polad 383.89 383.33 -0.15%
Yüngül polad lövhə Polad 2483.33 2479.33 -0.16%
Təbii kauçuk Rezin və plastik 12130.00 12110.00 -0.16%
Sinklənmiş təbəqə Polad 3655.38 3648.46 -0.19%
Fosfor sarı Kimyəvi 15070.00 15040.00 -0.20%
Kalium xlorid Kimyəvi 2127.14 2122.86 -0.20%
Quraşdırma Polad 2369.33 2362.67 -0.28%
Koks Enerji 871.25 868.75 -0.29%
Paslanmayan polad boşqab Polad 13720.83 13679.17 -0.30%
Kükürd Kimyəvi 1314.00 1310.00 -0.30%
PALMA yağı Kənd təsərrüfatı və yan məhsullar 5202.00 5185.33 -0.32%
Soyuq haddelenmiş sac Polad 3175.00 3163.00 -0.38%
Soya Kənd təsərrüfatı və yan məhsullar 3948.00 3932.00 -0.41%
Polad mən lobya Polad 2479.00 2467.00 -0.48%
Soya yeməyi Kənd təsərrüfatı və yan məhsullar 2998.67 2984.00 -0.49%
Kükürd turşusu Kimyəvi 402.00 400.00 -0.50%
Qalay külçə Əlvan metallar 117387.50 116325.00 -0.91%
Nikel Əlvan metallar 96312.50 95075.00 -1.28%
Gümüş Əlvan metallar 3531.67 3451.67 -2.27%

Göndərmə vaxtı: 05.02.2021